Làm Sao Để Vượt Thoát Kiểm Duyệt Internet

Rủi Ro Trong Việc Điều Hành Proxy 

Khi bạn điều hành một proxy mạng hoặc một ứng dụng proxy trên máy để giúp đỡ những người khác, những yêu cầu và kết nối qua proxy đó sẽ có vẻ phát xuất từ máy bạn. Máy bạn sẽ hành động thay cho những người sử dụng internet khác, vì vậy những hoạt động của họ có thể bị coi như là của bạn, như là chính bạn đã làm những điều đó. Vì vậy nếu một người nào đó sử dụng proxy để gởi hoặc nhận những tài liệu mà một thành phần thứ ba chống đối, bạn có thể bị khiếu nại vì họ cho rằng bạn phải chịu trách nhiệm và yêu cầu bạn phải chấm dứt những hoạt động đó. Trong một số trường hợp, những hoạt động sử dụng proxy của bạn có thể dẫn tới sự kiện tụng hoặc gây sự chú ý đối với những cơ quan công lực tại nước bạn hoặc những nước khác.

Trong một số quốc gia, những người điều hành proxy đã bị thưa kiện, và trong một số trường hợp, nhân viên công lực đã tịch thu những máy sử dụng làm proxy. Điều này có thể xảy ra vì những lý do sau đây:

  • Ai đó có thể cho là (một cách sai lầm) rằng chính cá nhân người điều hành máy proxy đã liên quan đến những hoạt động qua proxy.

  • Ai đó có thể khẳng định rằng người điều hành proxy có nghĩa vụ pháp lý phải ngăn chặn việc sử dụng máy đối với một số việc, ngay cả nếu những việc đó do những người khác làm. 

  • Ai đó có thể hy vọng tìm thấy những bằng chứng (logfiles) xem ai trách nhiệm về một số hành động, bằng cách xem xét proxy. 

Nếu bạn nghĩ rằng đó có thể là những rủi ro cho proxy tại địa phương bạn ở, việc sử dụng một máy tính chuyên biệt tại một trung tâm dữ liệu làm proxy có thể sẽ an toàn hơn. Cách này sẽ không tạo chú ý đến đường truyền internet tại nhà bạn.

Luật pháp tại mỗi quốc gia khác nhau về mức độ bảo vệ người điều hành proxy trên phương diện pháp lý. Để biết rõ chi tiết hơn, bạn nên tham khảo một luật sư hoặc những chuyên viên luật pháp.

Gủi ro trong việc điều hành proxy công cộng    

Những nhà mạng có thể than phiền về việc bạn điều hành một proxy, nhất là nếu họ nhận được những khiếu nại về sự lạm dụng proxy. Một số nhà mạng có thể khẳng định rằng việc điều hành một proxy công cộng là vi phạm điều lệ về dịch vụ, hoặc đơn giản hơn là họ không muốn thân chủ họ điều hành proxy công cộng. Những nhà mạng này có thể chấm dứt dịch vụ Internet của bạn hoặc đe dọa sẽ chấm dứt trong tương lai.

Một proxy công cộng có thể được sử dụng bởi nhiều người trên khắp thế giới và có thể sử dụng một lượng băng thông khổng lồ, vì vậy khi sử dụng dịch vụ của một nhà mạng, nếu không phải là với một lệ phí cố định, thì phải cẩn thận để tránh phải trả lệ phí hàng tháng quá cao vì lưu lượng giao thông sử dụng quá lớn.

Rủi ro khi điều hành một proxy riêng

Những rủi ro này vẫn còn tồn tại ngay cả khi bạn điều hành một proxy vì lợi ích riêng của bạn hoặc cho một nhóm nhỏ. Tuy nhiên, điều hành proxy riêng thì ít rủi ro hơn nhiều so với điều hành một proxy công cộng.

Nếu người sử dụng proxy riêng của bạn bị khám phá và bị theo dõi, người theo dõi có thể suy đoán rằng có sự liên hệ giữa bạn và người sử dụng và bạn đang giúp đỡ người đó vượt thoát kiểm duyệt.

Mặc dầu nhà mạng của bạn có lẽ sẽ phản đối việc điều hành proxy công cộng hơn là điều hành proxy riêng, nhưng một số nhà mạng có chính sách chống proxy toàn diện và họ có thể phản đối, ngay cả chuyện điều hành một proxy riêng trên mạng của họ.          

Luật về lưu giữ thông tin có thể quy định hoạt động proxy 

Tại một số quốc gia, luật về lưu giữ thông tin hoặc những luật tương tự nhằm để giới hạn việc ẩn danh, có thể được hiểu là để kiểm soát hoạt động về dịch vụ proxy. Để có thêm thông tin về luật lưu giữ thông tin, hãy tham khảo trang mạng:  https://secure.wikimedia.org/wikipedia/en/wiki/Telecommunications_data_retention.