Làm Sao Để Vượt Thoát Kiểm Duyệt Internet

Đối Phó Với Việc Chặn Cổng

Các tường lửa trên mạng có thể chặn tất cả thông tin đi qua một cổng số nào đó. Điều này cũng có thể dùng để ngăn việc sử dụng một giao thức nào đó hoặc một loại phần mềm mạng. Để vượt qua những hạn chế này, các ISP và người dùng có thể truy cập dịch vụ qua các cổng không dùng số chuẩn. Nhờ đó mà phần mềm có thể vượt qua việc chặn cổng đơn giản.

Nhiều chương trình ứng dụng phần mềm có thể điều chỉnh để sử dụng các cổng dùng số không chuẩn. Địa chỉ trang web có cách thuận tiện để làm điều này ngay trong đường dẫn. Lấy thí dụ, đường dẫn http://www.example.com:8000/foo/  ra lệnh cho trình duyệt liên lạc với example.com ở cổng 8000, thay vì cổng http mặc định 80. Tất nhiên điều này chỉ xảy ra nếu phần mềm máy chủ tại www.example.com đang đợi có yêu cầu ở cổng 8000. 

Kiểm tra việc chặn cổng

Bạn có thể tự kiểm tra các cổng đang bị chặn (nếu có) từ mạng của mình bằng cách sử dụng Telnet. Bạn chỉ cần mở một dòng lệnh, rồi gõ "telnet login.icq.com 5555" hoặc "telnet login.oscar.aol.com 5555" và nhấn phím Enter. Số trong mệnh lệnh chính là số cổng mà bạn muốn kiểm tra. Nếu bạn thấy một số biểu tượng lạ thì bạn đã kết nối thành công.

telnet_1

Ngược lại nếu máy báo kết nối thất bại, hết thời gian truy cập, hoặc bị gián đoạn, rớt hay phải thiết lập lại thì rất có thể đang bị chặn cổng. (Lưu ý rằng một số cổng có thể bị chặn tùy thuộc vào một số địa chỉ IP nhất định).