Làm Sao Để Vượt Thoát Kiểm Duyệt Internet

Đôi Lời Về Cẩm Nang Này

Cẩm nang ‘Vượt Thoát Kiểm Duyệt Internet’ giới thiệu về đề tài này và hướng dẫn về các phần mềm và phương pháp thường dùng để vượt kiểm duyệt.  Sẽ có một số thông tin về cách tránh bị theo dõi trong khi vượt kiểm duyệt.  Tuy nhiên vì đó là một đề tài lớn, chúng tôi chỉ đề cập đến khi có liên quan đến các vấn đề vượt kiểm duyệt. 

Một cuộc thảo luận đầy đủ về các biện pháp ẩn danh và tránh cho thông tin hoặc hoạt động bị phát hiện sẽ vượt khỏi khuôn khổ của cẩm nang này. 

Tài liệu này do ai soạn thảo ra như thế nào

Phiên bản đầu tiên của cẩm nang này có nội dung hầu hết đã được viết xong tại một cuộc Viết Sách Nước Rút (Book Sprint) xảy ra vào tháng 11 năm 2008 tại các ngọn đồi xinh đẹp ở miền Bắc tiểu bang New York, Hoa Kỳ.  Tám người chung sức trong một thời gian năm ngày đã làm việc gấp rút để hoàn tất cuốn cẩm nang.

Phiên bản cập nhật mà bạn đang đọc, được hoàn tất tại cuộc Viết Sách Nước Rút lần thứ hai tổ chức ở gần Berlin nước Đức vào đầu năm 2011.  Lần này có 11 người làm việc trong một giai đoạn năm ngày khẩn trương. 

Đương nhiên cẩm nang này là một tài liệu sống và có sẵn trên mạng một cách miễn phí, để bạn có thể vào điều chỉnh và cải thiện nội dung. 

Ngoài những tài liệu được soạn ra trong hai lần Viết Sách Nước Rút, còn có phần đóng góp đến từ: 

  • Ronald Deibert
  • Ethan Zuckerman
  • Roger Dingledine
  • Nart Villeneuve
  • Steven Murdoch
  • Ross Anderson
  • Freerk Ohling
  • Frontline Defenders
  • Hal Roberts, Ethan Zuckerman, Jillian York, Robert Faris, and John Palfrey from The Berkman Center for Internet & Society at Harvard University 

Các tác giả này đã cho phép chúng tôi sử dụng tài liệu của họ trong khuôn khổ giấy phép GPL. 

Cẩm nang này được viết trong Bộ Cẩm Nang FLOSS.  Để cải thiện tài liệu này, bạn hãy làm như sau: 

1. Đăng ký

Đăng ký tại trang Cẩm Nang FLOSS:

http://booki.flossmanuals.net/ 

2. Đóng góp

Chọn cẩm nang (http://booki.flossmanuals.net/bypassing-censorship/edit/) và một chương để điều chỉnh.

Nếu bạn cần hỏi điều gì về cách đóng góp thì hãy tham gia phòng chat ở phía dưới và hỏi chúng tôi!  Chúng tôi mong được bạn đóng góp!

Để có thêm chi tiết về cách sử dụng Cẩm Nang FLOSS, bạn nên đọc cẩm nang này:

http://en.flossmanuals.net/FLOSSManuals 

3. Chat

Bạn nên liên lạc với chúng tôi để có thể phối hợp các đóng góp.  Chúng tôi có một phòng chat qua hệ thống Internet Relay Chat (IRC).  Nếu bạn biết cách dùng IRC thì bạn có thể kết nối vào các nơi sau:

server: irc.freenode.net

channel: #booksprint

Nếu bạn không biết cách dùng IRC thì hãy dùng phần mềm chat kèm trong trình duyệt tại đây:

http://irc.flossmanuals.net/

Thông tin về cách sử dụng phần mềm chat kèm trong trình duyệt tại đây:

http://en.flossmanuals.net/FLOSSManuals/IRC 

4. Mailing list

Để bàn luận mọi vấn đề về Cẩm Nang FLOSS, bạn hãy tham gia mailing list của chúng tôi:

http://lists.flossmanuals.net/listinfo.cgi/discuss-flossmanuals.net